Kinesiologi og TFT / Oprindelse

Oprindelse

Begrebet kinesiologi kommer fra det græske ord kinesis og betyder læren om bevægelse. Her menes menneskets bevægeapparat, nemlig musklerne.

En amerikansk kiropraktor ved navn Georg Goodheart opdagede tidligt i 60'erne sammenhængen mellem musklerne og meridianbanesystemet. Han udviklede et system, hvor disse blev forbundet, samt en test- og en korrektionsprocedure, der kunne aktivere legemets helbredende energier. Dette danner grundlaget for kinesiologien i dag.

På Goodhearts opfordring samlede en anden amerikansk kiropraktor, Dr. John F. Thie i 1970 informationer og resultater fra Goodhearts arbejde til systemet TFH. Forkortelsen står for Touch For Health og er baseret på det kinesiske akupunktursystems principper.

Den kinesiske teori bygger på det grundlag, at sundhed kommer indefra. Endvidere på den antagelse, at enhver sjælelig og kemisk tilstand afspejles i muskelsystemet, og omvendt vil en styrkelse af muskeltonus virke tilbage på sjælen og organerne, således at man aktiverer kroppens selvhelbredende evne.

 

Pia Hardenberg | 3200 Helsinge  | Tlf.: +45 20870552 | hardenbergpia@gmail.com